Personale cu deficienţă de vedere pot folosi tasta M pentru a accesa meniul de navigatie rapida - acesta le va permite sa acceseze sectiunile cele mai importante ale site-ului folosind doar tastatura. Pentru a accesa o pagina cu o descriere simplificata a site-ului - destinata persoanelor cu dizabilitati cognitive si neurologice - va rugam sa urmati acest link.

Consiliul Judetean Bihor

Direcția generală de asistență socială și protecția copilului

Oradea, str.Feldioarei, nr.13, Tel.0359-409285, 0259-476371, E-mail. dgaspcbh@rdsor.ro
Ajută-i pe alții să reușească singuri.
Romana Magyar English
  Francais Deutch
Comisia de Protectie a Copilului
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap
Harta Servicii Sociale
Asistenti maternali profesionisti
Adoptii
Donatii si sponsorizari
Documente spre consultare
Noutăți
Sediul Direcția generală de asistență socială și protecția copilului
Telefonul copilului 0259/983
Telefon
Mareste fontul
Micsoreaza fontul
 

Rezumat simplificat al site-ului

SERVICII SOCIALE OFERITE PENTRU COPII SI ADULTI

I. SERVICII DE INGRIJIRE DE ZI PENTRU COPII  
 - Centre de recuperare
- Centru de ingrijire si  asistenta la domiciliu
- Centru de consiliere

II. SERVICII DE TIP REZIDENTIAL PENTRU COPII 
- Centre de plasament
- Centre de plasament pentru copii cu dizabilităţi
- Centre de primire in regim de urgenta
- Centru maternal

III. ALTE SERVICII PENTRU COPII SI TINERI
- Centru de recreere pentru copii si tineri

IV. SERVICII DE ÎNGRIJIRE DE ZI  PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP  
- Centru cu profil occupational
- Centru de ingrijire si  asistenta la domiciliu

V. SERVICII DE TIP REZIDENTIAL PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP
- Centre de tip rezidential pentru persoane adulte cu handicap
- Locuinte maxim/moderat protejate pentru persoane adulte cu handicap

VI. SERVICII DE TIP REZIDENTIAL PENTRU PERSOANE ADULTE
- Centru de primire in regim de urgenta
- Camin pentru persoane varstnice

VII. ALTE SERVICII PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP
- Centre de incluziune socială

Drepturile persoanelor cu handicap

Persoanele cu handicap beneficiaza de:
- asistenta medicala gratuita;
- medicamente gratuite,
- dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu;
- servicii gratuite de cazare si masa si pentru insotitorul copilului cu handicap grav sau accentuat ori al adultului cu handicap grav sau accentuat in unitatile sanitare cu paturi, sanatorii si statiuni balneare,
- un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an;
- bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive;
- card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare; autovehiculul care transporta o persoana cu handicap posesoare de card-legitimatie beneficiaza de parcare gratuita;
- asistenta juridica (tutela si curatela).

Persoanele cu handicap aflate in cautarea unui loc de munca sau incadrate in munca beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a) cursuri de formare profesionala;
b) adaptare rezonabila la locul de munca;
c) consiliere in perioada prealabila angajarii si pe parcursul angajarii, precum si in perioada de proba, din partea unui consilier specializat in medierea muncii;
d) o perioada de proba la angajare, platita, de cel putin 45 de zile lucratoare;
e) un preaviz platit, de minimum 30 de zile lucratoare, acordat la desfacerea contractului individual de munca din initiativa angajatorului pentru motive neimputabile acestuia;
e) posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi, in conditiile legii, in cazul in care beneficiaza de recomandarea comisiei de evaluare in acest sens;
f) scutirea de plata impozitului pe salariu.

Persoanele cu handicap grav si accentuat beneficiaza de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul, precum si:
a) insotitorii persoanelor cu handicap grav, in prezenta acestora;
b) insotitorii copiilor cu handicap accentuat, in prezenta acestora;
c) insotitorii adultilor cu handicap auditiv si mintal accentuat, in prezenta acestora;
d) asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav;
e) asistentii personali profesionisti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

Legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata este valabila pe intregul teritoriu al tarii, fiind recunoscuta de toate regiile de transport local, si este eliberata de directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene.

Persoanele cu handicap grav beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic, precum si: insotitorii persoanelor cu handicap grav, numai in prezenta acestora; asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav.

Persoanele cu handicap accentuat beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 calatorii dus-intors pe an calendaristic, precum si insotitorii copiilor cu handicap accentuat, numai in prezenta acestora.

Persoanele cu afectiuni renale care necesita hemodializa in alte localitati decat cele de domiciliu beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial si peste numarul de calatorii prevazut, in functie de recomandarea centrului de dializa, precum si asistentii personali sau insotitorii persoanelor cu handicap care necesita hemodializa.

Persoanele cu handicap grav beneficiaza de urmatoarele drepturi:
- acordarea unei camere de locuit, suplimentar fata de normele minimale de locuit prevazute de lege;
- stabilirea chiriei, la tariful minim prevazut de lege, beneficiaza si adultul cu handicap accentuat si familia sau reprezentantul legal pe perioada in care are in ingrijire un copil ori un adult cu handicap grav;
- un asistent personal angajat de primaria localitatii de domiciliu sau resedinta a persoanei cu handicap grav, (doar în cazul persoanei cu handicap grav, cu asistent personal);
- adultul cu handicap vizual grav poate opta pentru asistent personal sau indemnizatie de insotitor.

 

Persoana care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil cu handicap beneficiaza, dupa caz, de urmatoarele drepturi:
a) concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap sau, dupa caz, stimulent lunar, pana la implinirea de catre acesta a varstei de 3 ani;
b) concediu si o indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap in cuantum de 450 lei, pentru copilul cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani;
c) program de lucru redus la 4 ore pentru parintele care are in ingrijire copilul cu handicap grav sau accentuat, pana la implinirea de catre acesta a varstei de 18 ani, la solicitarea parintelui;
d) concedii medicale, acordate in conditiile legii, pentru ingrijirea copilului cu handicap care necesita internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afectiuni intercurente, precum si pentru recuperare/reabilitare, pana la implinirea de catre copil a varstei de 18 ani;
e) indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap, in cuantum de 450 lei, acordata persoanei cu handicap care nu realizeaza alte venituri pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani;
f) indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap, in cuantum de 300 lei, acordata persoanei cu handicap care nu realizeaza alte venituri, pentru copilul cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani;
g) indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap, in cuantum de 300 lei, acordata persoanei pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, iar pentru copilul cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani un ajutor lunar in cuantum de 150 lei;
h) alocatie lunara de plasament, acordata in conditiile legii, in cuantum majorat cu 50%.

Persoana cu handicap care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil si care nu realizeaza alte venituri beneficiaza de:
- indemnizatie pentru cresterea copilului in cuantum de 450 lei pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani si de un ajutor lunar pentru cresterea copilului in cuantum de 150 lei pentru copilul cu varsta cuprinsa intre 2 si 7 ani.

Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice in vederea asigurarii transportului in comun al persoanelor cu handicap:
- sa achizitioneze mijloace de transport in comun adaptate;
- sa adapteze mijloacele de transport in comun aflate in circulatie;
- sa realizeze, in colaborare ori in parteneriat cu persoanele juridice, publice sau private, programe de transport al persoanelor cu handicap.

Prestațiile sociale pentru persoanele cu handicap

Adultul cu handicap vizual grav primeste pentru plata insotitorului o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi in cuantum de 672 lei.

Adultul cu handicap beneficiaza, in conditiile, de urmatoarele prestatii sociale:
1. indemnizatie lunara, indiferent de venituri:
a. in cuantum de 202 lei, pentru adultul cu handicap grav;
b. in cuantum de 166 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;
2. buget personal complementar lunar, indiferent de venituri: beneficiaza si familia sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav, accentuat ori mediu pe perioada in care il are in ingrijire, supraveghere si intretinere:
a. in cuantum de 91 lei, pentru adultul cu handicap grav;
b. in cuantum de 68 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;
c. in cuantum de 33,5 lei, pentru adultul cu handicap mediu.
Plata drepturilor se realizeaza prin directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene.

Nu pot beneficia de indemnizatia lunara și bugetul complementar:
a) adulţii cu handicap îngrijiţi şi protejaţi în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro;
b) persoanele cu handicap care sunt reţinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii, arestării ori a detenţiei;
c) adulţii cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri, aflaţi în îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist.

Nu pot beneficia de indemnizația lunară adulţii cu handicap grav sau accentuat care nu realizează venituri, aflaţi în îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist.

Angajarea persoanei cu handicap in munca se realizeaza in urmatoarele forme:
- pe piata libera a muncii;
- la domiciliu;
- in forme protejate.
Formele protejate de angajare in munca sunt:
- loc de munca protejat;
- unitate protejata autorizata.

Drepturile persoanelor vârstnice

Persoana varstnica care poate beneficia de asistenta sociala este definita ca persoana care a implinit varsta legala de pensionare si care se afla in una din urmatoarele situatii:
- nu are familie si nu se afla in intretinerea unei sau unor persoane care sunt obligate la acestea;
- nu are locuinta si nici posibilitatea de a-si asigura conditii de locuit din resurse proprii;
- nu realizeaza venituri proprii sau acestea sunt insuficiente pentru a asigura ingrijirea necesara;
- nu se poate gospodari singura sau necesita ingrijire specializata;
- se afla in imposibilitatea de a-si asigura nevoile socio-medicale, datorita bolii ori starii fizice sau psihice.
Masurile de asistenta sociala sunt complementare celor acordate prin sistemul asigurarilor sociale.

Serviciile sociale pentru persoane varstnice

Serviciile sociale cu caracter primar reprezinta serviciile sociale care au ca scop prevenirea sau limitarea unor situatii de dificultate sau vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare si excluziune sociala. Cuprind in special masuri de identificare, prevenire, informare, constientizare, sprijin si consiliere.

Serviciile sociale specializate reprezinta serviciile sociale care au ca scop mentinerea, refacerea sau dezvoltarea capacitatilor individuale pentru depasirea unor situatii de nevoie sociala. Acestea cuprind in special suport si asistenta, recuperare si reabilitare, ingrijire social medicala, consiliere in cadru institutionalizat.

Serviciile sociale comunitare oferite persoanelor varstnice cuprind 3 tipuri de servicii. Acestea pot fi acordate cu sau fara gazduire si pot avea caracter permanent sau temporar:
- Ingrijirea la domiciliu;
- Ingrijirea in camine pentru persoane varstnice;
- Ingrijirea in centre de zi, cluburi pentru varstnici, case de ingrijire temporara, apartamente si locuinte sociale si alte asemenea.
Servicii de ingrijire social-medicala se acorda intr-un sistem social si medical integrat – servicii sociale specializate, au ca scop mentinerea autonomiei persoanei varstnice, precum si prevenirea agravarii situatiei de dependenta. Serviciile de ingrijire social-medicala se acorda in parteneriat cu furnizorii de servicii medicale.

Drepturile copilului

Prestatii sociale de care beneficiaza copii:
- au dreptul la cazarmament, echipament pentru dotare initiala si inlocuire, transport, jucarii, materiale igienico-sanitare, rechizite si materiale cultural-sportive, copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate in centre maternale, precum si copiii incredintati sau dati in plasament la asistenti maternali profesionisti;
- sume de bani pentru nevoi personale, copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, cei incredintati sau dati in plasament la asistenti maternali profesionisti, care urmeaza o forma de invatamant recunoscuta de lege, precum si mamele protejate in centre maternale;
- copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, precum si mamele protejate in centre maternale beneficiaza, la iesirea din evidenta acestor servicii publice, de o indemnizatie care se acorda o singura data, egala cu valoarea salariului de baza minim brut pe tara, stabilit potrivit legii;
- alocatie de stat pentru copii toti copiii in varsta de pana la 18 ani. Alocatia de stat pentru copii se acorda si tinerilor care au implinit varsta de 18 ani, care urmeaza cursurile invatamantului liceal sau profesional, organizate in conditiile legii, pana la terminarea acestora. Dupa dobandirea capacitatii depline de exercitiu, copilul devine titularul dreptului la alocatia, daca isi continua studiile, pana la absolvirea acestora.

In cazul copiilor cu handicap, infectati HIV sau bolnavi SIDA, ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, precum si al celor incredintati sau dati in plasament la asistenti maternali profesionisti, cuantumul sumelor necesare acordarii drepturilor se majoreaza cu 50% in raport cu sumele acordate;
- servicii gratuite de cazare si masa si pentru insotitorul copilului cu handicap grav sau accentuat ori al adultului cu handicap grav sau accentuat in unitatile sanitare cu paturi, sanatorii si statiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist;
- copilul cu handicap, precum si persoana care il insoteste beneficiaza de gratuitate la bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive;
- copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, beneficiaza de alocatie de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorat cu 100%;
- copiii cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiaza de o alocatie lunara de hrana, calculata pe baza alocatiei zilnice de hrana stabilite pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice, poate beneficia copilul bolnav de SIDA numai pe perioada in care este ingrijit in familie.

Persoana care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil cu handicap beneficiaza, dupa caz, de urmatoarele drepturi:
a) concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap sau, dupa caz, stimulent lunar, pana la implinirea de catre acesta a varstei de 3 ani;
b) concediu si o indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap in cuantum de 450 lei, pentru copilul cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani; asupra acestui drept nu se datoreaza celelalte contributii sociale obligatorii stabilite de lege;
c) program de lucru redus la 4 ore pentru parintele care are in ingrijire copilul cu handicap grav sau accentuat, pana la implinirea de catre acesta a varstei de 18 ani, la solicitarea parintelui;
d) concedii medicale, acordate in conditiile legii, pentru ingrijirea copilului cu handicap care necesita internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afectiuni intercurente, precum si pentru recuperare/reabilitare, pana la implinirea de catre copil a varstei de 18 ani;
e) indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap, in cuantum de 450 lei, acordata persoanei cu handicap care nu realizeaza alte venituri pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani;
f) indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap, in cuantum de 300 lei, acordata persoanei cu handicap care nu realizeaza alte venituri pentru copilul cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani;
g) indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap, in cuantum de 300 lei, acordata persoanei care nu indeplineste conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, iar pentru copilul cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani un ajutor lunar in cuantum de 150 lei;
h) alocatie lunara de plasament, acordata in conditiile legii, in cuantum majorat cu 50%.

Alte drepturi si beneficii ale copiilor sau referitoare la copii
- mamele au dreptul la o alocatie pentru fiecare dintre primii 4 copii nascuti vii, in cuantum de 230 lei.
- indemnizatie pentru cresterea copilului pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani in cuantum de 600 lei sau, optional, in cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 lei.
- se aproba acordarea gratuita de lapte praf, formula pentru sugari, copiilor cu varste cuprinse intre 0-12 luni care nu beneficiaza de lapte matern.