Personale cu deficienţă de vedere pot folosi tasta M pentru a accesa meniul de navigatie rapida - acesta le va permite sa acceseze sectiunile cele mai importante ale site-ului folosind doar tastatura. Pentru a accesa o pagina cu o descriere simplificata a site-ului - destinata persoanelor cu dizabilitati cognitive si neurologice - va rugam sa urmati acest link.
Pentru asigurarea interpretului mimico - gestual exista aplicatia "Voci pentru maini" ce poate fi accesat utilizand internetul la adresa: https://www.vocipentrumaini.ro/

Consiliul Judetean Bihor

Direcția generală de asistență socială și protecția copilului

Oradea, str.Feldioarei, nr.13, Tel.0359-409286, 0359-409285, 0259-476371,0259-476372, E-mail. dgaspcbh@rdsor.ro
Ajută-i pe alții să reușească singuri.
Protectia datelor cu caracter personal in cadrul DGASPC Bihor
Romana Magyar English
  Francais Deutch
Comisia de Protectie a Copilului
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap
Harta Servicii Sociale
Asistenti maternali profesionisti
Adoptii
Donatii si sponsorizari
Documente spre consultare
Anunturi
Sediul Direcția generală de asistență socială și protecția copilului
Telefonul copilului 983

Telefon

Numar unic national de urgenta 119

Mareste fontul
Micsoreaza fontul
 
 
ISTORIC

In perioada anilor 1990 - 1997 in privinta problemei copiilor "abandonati in institutii", problema mostenita de la vechiul regim comunist, gasirea solutiilor a reprezentat  un proces lent datorita lacunelor societatii in ansamblul ei: centralismul, lipsa serviciilor sociale, legislatie incompatibila cu nevoile reale ale copilului, practicile gresite exercitate de catre adulti fata de copii.
Din anul 1997 s-a demarat un proces de reforma a sistemului de protectie a copilului precum si de schimbare a mentalitatii de lucru in domeniu, proces care continua si in prezent. Astfel s-au restructurat centrele de plasament organizate dupa principii invechite, s-au inchis ori s-au organizat pe module familiale centrele mai mari de 100 de locuri, s-au  dezvoltat servicii noi de tip familial, s-au  format profesionisti pentru lucrul cu copilul.
Incepand cu luna iulie 1997 a luat fiinta Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului Bihor care a functionat ca institutie publica de interes judetean, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Judetean, infiintata prin Hotararea  Consiliului Judetean Bihor nr.17 din 24.06.1997, avand la baza Hotararea Guvernului nr. 205/1997.
In iulie 1998, pe baza protocoalelor incheiate intre Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului, Directia de Sanatate Publica si Inspectoratul Scolar, 4 institutii si o casa de tip familial au fost preluate de institutia noastra: Leaganul de Copii Oradea, Casele de Copii Oradea, Beius si Tinca si Casa de tip Familial Bratca, cu un numar de 1065 copii.
De asemenea au fost preluate 351 dosare privind plasamentul /incredintarea la familii/rude pana la gradul IV ce se aflau in evidentele Directiei de Munca si Protectie Sociale Bihor. In conformitate cu H.G. nr. 261/2000 privind  reorganizarea institutiilor, sectiilor de spital si a celorlalte unitati de protectie speciala a copilului, au fost preluate institutiile specifice de la Popesti, Tileagd, fostele sectii de neuropsihiatrie infantila Tinca, Remeti si Bratca, cu un  numar de 545 copii.

Prin H.G. nr.1137/2000 au fost preluate Gradinita cu program prelungit nr.20 - sectia speciala si Gradinita cu program prelungit nr.54 - sectia speciala, cu un numar de 56 copii.

In aprilie 2003 s-a infiintat Directia Judeteana de Asistenta Sociala Bihor, ca institutie publica de interes judetean, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Judetean Bihor, infiintata prin Hotararea Consiliului Judetean nr.23 din 23.04.2003, avand la baza H.G. nr. 90/2003. Directia Judeteana de Asistenta Sociala a preluat atributiile Inspectoratului de Stat Teritorial pentru Persoanele cu Handicap Bihor, referitoare la plata prestatiilor sociale pentru persoanele cu handicap. De asemenea a coordonat metodologic activitatea Centrului de Ingrijire si Asistenta Ciutelec, Centrului de Ingrijire prin Terapie Ocupationala Cadea si a Centrului de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Cighid.
In cursul anului 2004 functionau doua institutii: Directia Generala Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului Bihor si Directia Judeteana de Asistenta Sociala Bihor, ca institutii publice de interes judetean, cu personalitate juridica, infiintate in baza H.G. nr.205/1997, respectiv H.G. nr.90/2003 in subordinea Consiliului Judetean Bihor si coordonate  de secretarul Consiliului Judetean.
Incepand cu anul 2005, prin Hotararea Consiliului Judetean Bihor nr. 73/28.12.2004 s-a înființat Directia Generala de Asistenta Sociala şi Protectia Copilului Bihor, prin comasarea celor 2 directii amintite, ca institutie publica cu personalitate juridica, în subordinea Consiliului Județean Bihor.
Una dintre realizarile Direcției Generale de Asistenta Sociala și Protectia Copilului Bihor a fost reducerea permanenta a numarului de copii din centrele de plasament de tip rezidential clasic si dezvoltarea de servicii alternative de protectie. Astfel, de la un numar de 1652 copii aflati in 10 centre de plasament de tip rezidential, in anul 2000, la sfarsitul anului 2018 aveam un numar de 223 copii/ tineri in 11 centre de tip rezidential din care 10 centre erau reorganizate in module cu capacitate mica, aflate în structura DGASPC, 57 copii/ tineri in centrul externalizat catre furnizor privat de servicii sociale, iar 112 copii/ tineri beneficiau de servicii speciale in centre de zi din care 78 proveneau din sistemul de protectie speciala și 34 din familia biologica.
De asemenea, in anul 1998, exista un numar de 12 copii aflati în asistenta maternala profesionista, iar la sfarsitul anului 2018 aveam 607copii care beneficiau de acest serviciu.
In ceea ce priveste protectia persoanelor adulte cu handicap, de la 3 centre de ingrijire de tip rezidential existente in anul 2003, cu un numar de 292 persoane, în anul 2018 aveam 11 centre de de tip rezidential pentru persoane adulte cu dizabilitati cu un numar de 316 beneficiari, 3 centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati cu un numar de 18 beneficiari si 1 centru de tip rezidential pentru persoane adulte cu un numar de 47 beneficiari.
Conform Hotararii Consiliului Judetean Bihor nr. 219/30.11.2011, privind constatarea incheierii contractelor de furnizare de servicii sociale ca urmare a finalizarii procedurii de externalizare la D.G.A.S.P.C. Bihor si Hotararii Consiliului Judetean Bihor nr. 243/28.09.2012 privind modificarea si completarea modelelor – cadru ale caietelor de sarcini și a contractului – cadru de furnizare a serviciilor sociale au fost externalizate un numar de 14 unitati din structura Directiei, din care 13 centre destinate persoanelor adulte cu dizabilitati/varstnice și 1 centru destinat copiilor.
Conform Hotararii Consiliului Judetean Bihor nr. 226 din 15.12.2020, in cadrul DGASPC Bihor au functionat urmatoarele servicii pentru copii astfel: servicii sociale de tip rezidential: 19 case de tip familial din care: 10 case de tip familial pentru copii cu dizabilitati si 9 case de tip familial/ apartamente pentru copii/ tineri, 1 centru de plasament, 1 centru maternal, 1 centru de primire in regim de urgenta si 1 adapost de noapte pentru copiii strazii . S-au asigurat servicii sociale unui numar de 177 beneficiari.
In structura Directiei a mai functionat si un centru de recreere pentru copii si tineri.
La sfarsitul anului 2020, 2 centre de plasament au fost transformate in 2 case de tip familial, fiind preluati si beneficiarii.
De servicii de tip familial au beneficiat 975 copii din care: la asistenti maternali profesionisti 527 copii, iar 448 copii la persoane/ familii de plasament.
Servicii sociale de zi: un numar de 31 beneficiari au beneficiat de servicii speciale in centrul de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii si pentru 57 de copii cu dizabilitati s-au asigurat la domiciliu servicii sociale prin echipa mobila pentru copii cu dizabilitati. Totodata in centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilitati au fost asigurate servicii de recuperare pentru 91 beneficiari din care: 38 copii din familia naturala si 53 copii din sistemul de protectie (case de tip familial si asistenta maternala).
De asemenea in organigrama Directiei au fost prevazute 365 posturi pentru asistenti maternali profesionisti.
Cu privire la protectia persoanelor adulte cu dizabilitati/ persoane adulte si varstnice in cadrul institutiei au functionat 18 servicii sociale de tip rezidential pentru persoane adulte cu dizabilitati structurate astfel: 2 complexe de servicii sociale cu 6 centre de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati si 1 centru de abilitare si reabilitare pentru persoane adulte cu dizabillitati; 6 centre de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati si 5 locuinte minim/ maxim protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati (1 locuinta minim protejata si 4 locuinte maxim protejate) – pentru un numar de 312 beneficiari.
2 servicii sociale de tip rezidential pentru persoane adulte: 1 centru rezidential de asistenta si reintegrare/ reintegrare sociala pentru persoane fara adapost – (43 beneficiari) si 1 locuinta protejata pentru victime ale violentei domestice – (5 beneficiari).
De servicii sociale de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati: 2 centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati, 1 echipa mobila si 1 centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu au beneficiat un numar de 67 beneficiari (din sistemul de protectie -25 beneficiari si din comunitate – 42 beneficiari).
De asemenea in organigrama Directiei sunt prevazute 5 posturi pentru asistenti personali profesionisti.
Un numar de 14 unitati din structura DGASPC Bihor sunt externalizate, din care 13 centre destinate persoanelor adulte cu dizabilitati/ varstnici si 1 centru de plasament pentru copii cu dizabilitati.
Prin Hotararea Consiliului Judetean Bihor nr. 140/30.06.2021 s-a decis inchiderea unui centru de plasament si infiintarea a 2 case de tip familial in urma a doua partenetiate incheiate cu furnizori privati de servicii sociale si cu parohii ortodoxe din judetul Bihor. Prin hotararea Consiliului Judetean Bihor nr.233/29.09.2021 s-a închis un centru de plasament pentru copii cu dizabilitati externalizat, iar pentru beneficiarii din acest centru s-au identificat alte masuri de protectie speciala.
În prezent, conform Hotararii Consiliului Judetean nr. 156 din 30.05.2023, DGASPC Bihor are in structura serviciile sociale:
Servicii sociale pentru copii
6 case de tip familial pentru copii cu dizabilitati
1 centru Respiro pentru copii cu dizabilitati
9 case de tip familial pentru copii/ tineri
2 apartamente pentru tineri
1 centru maternal
1 adapost de noapte pentru copii strazii
1 centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii
1 centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilitati
1 echipa mobila pentru copii cu dizabilitati
1 centru de recreere pentru copii si tineri
De asemenea în organigrama Directiei exista reteaua de persoane/ familii de plasament si asistenti maternali profesionisti, in cadrul careia sunt prevazute 365 de posturi de asistenti maternali profesionisti.
Servicii sociale pentru adulți
16 centre de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati
2 centre de abilitare si reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati
5 locuinte maxim protejate pentru pesoane adulte cu dizabilitati
1 locuinta minim protejata pentru persoane adulte cu dizabilitati
1 centru rezidential de asistenta si reintegrare/ reintegrare sociala pentru persoane fara adapost
1 locuinta protejata pentru victime ale violentei domestice
2 centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati
1 centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilitati
1 echipa mobila pentru persoane adulte cu dizabilitati
De asemenea în organigrama Directiei sunt prevazute 5 posturi de asistenti personali profesionisti.
S-au contractat servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilitati la furnizori privati de servicii sociale în: 2 centre de abilitare si reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati, 3 locuinte maxim protejate si 2 locuinte minim protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati.

PRINCIPALELE FUNCTII
În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege, Direcţia generală îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:
a) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei şi planului anual de dezvoltare a serviciilor sociale, pe care le supune spre aprobare consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti;
b) de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi a drepturilor copilului, a persoanelor cu dizabilităţi, victimelor violenţei în familie, persoanelor vârstnice etc., precum şi a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi la nivelul judeţului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti;
c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;
d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;
e) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului, respectiv al sectoarelor municipiului Bucureşti;
f) de reprezentare a consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, pe plan intern şi extern, în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;
g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile.
STRATEGIA DIRECŢIEI

Strategia judeteana

Strategia elaborată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor – aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 290/21.12.2012, are în vedere stabilirea liniilor directoare şi a unui cadru instituţional coerent în scopul de a crea, la nivelul judeţului Bihor, un sistem de servicii sociale capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, precum şi să contribuie la creşterea calităţii vieţii persoanei.