Personale cu deficienţă de vedere pot folosi tasta M pentru a accesa meniul de navigatie rapida - acesta le va permite sa acceseze sectiunile cele mai importante ale site-ului folosind doar tastatura. Pentru a accesa o pagina cu o descriere simplificata a site-ului - destinata persoanelor cu dizabilitati cognitive si neurologice - va rugam sa urmati acest link.

Consiliul Judetean Bihor

Direcția generală de asistență socială și protecția copilului

Oradea, str.Feldioarei, nr.13, Tel.0359-409285, 0259-476371, E-mail. dgaspcbh@rdsor.ro
Ajută-i pe alții să reușească singuri.
Romana Magyar English
  Francais Deutch
Comisia de Protectie a Copilului
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap
Harta Servicii Sociale
Asistenti maternali profesionisti
Adoptii
Donatii si sponsorizari
Documente spre consultare
Noutăți
Sediul Direcția generală de asistență socială și protecția copilului
Telefonul copilului 0259/983
Telefon
Mareste fontul
Micsoreaza fontul
 
 
Asistenti maternali profesionisti

Persoana de contact: Abrudan Mirela, sef serviciu, Tel. int. 14, tel. de serviciu 0731 137 276
       Asistenta maternală este parte a Serviciului Management de Caz pentru Copil in Sistem Familial. Obiectivul principal este acela de a asigura copiilor aflaţi în dificultate, posibilitatea de a creşte şi de a se dezvolta într-un mediu familial, securizant,  integrare şi socializare.
Cine este asistentul maternal profesionist?
       În conformitate cu HG nr.679/2003, asistentul maternal profesionist este persoana fizică atestată în condiţiile prezentei hotărâri, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament.

Cine poate fi atestat  ca asistent maternal profesionist?

 • persoana care are capacitate deplină de exerciţiu
 • persoana care prin comportamentul în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi
 • persoana care are în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale tuturor utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament
 • persoana care a urmat cursurile de formare profesională organizate de D.G.A.S.P.C., care efectuează evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist – cursurile de formare profersională au o durată de minim 60 de ore

Cine nu poate fi asistent maternal profesionist?

 • persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni
 •  părintele decăzut din drepturile părinteşti
 • persoana care suferă de boli cronice transmisibile

          Persoana care solicită să devină asistent maternal profesionist, adresează o cerere de evaluare a capacităţii ei direcţiei de la domiciliu, la care vor fi anexate actele menţionate în opis (acesta se poate obţine de la Serviciul Management de Caz pentru Copil in Sistem Familial). Cererea va fi evaluată în termen de 90 zile de la data înregistrării şi va avea ca finalitate, propunerea către Comisia pentru Protecţia Copilului de eliberare a atestatului de asistent maternal profesionist;în urma analizării documentaţiei înaintate şi a audierii solicitantului, comisia decide cu privire la acordarea atestatului.
Durata de valabilitate a atestatului este de 3 ani; poate fi reânnoit, suspendat sau retras de Comisia pentru Protecţia Copilului la propunerea motivată a specialiştilor D.G.A.S.P.C.
       Activitatea persoanelor atestate ca asistent maternal profesionist se desfăşoară în baza unui contract individual de muncă, care are un caracter special, specific protecţiei copilului. Contractul individual de muncă se încheie pe perioada de valabilitate a atestatului. Contractul individual de muncă se suspendă ori încetează în cazurile prevăzute de legislaţia muncii, precum şi în cazul suspendării, retragerii sau încetării atestatului de asistent maternal profesionist.
Personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Serviciului:

 • şef serviciu
 • asistenţi sociali ai copilului plasat la asistentul maternal
 • asistenţi sociali ai asistenţilor maternali profesionisti
 • asistenţi sociali ai copilului plasat la o familie/persoana de plasament
 • psihologi
 • asistenţi maternali profesionişti

Beneficiari:

 • copiii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani părăsiţi în unităţile sanitare de pe teritoriul judeţului, copiii abuzaţi, neglijaţi, copiii cu dizabilităţi sau infectaţi HIV/SIDA, separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor şi, faţă de care a fost instituită o măsură de protecţie specială la asistent maternal profesionist