Personale cu deficienţă de vedere pot folosi tasta M pentru a accesa meniul de navigatie rapida - acesta le va permite sa acceseze sectiunile cele mai importante ale site-ului folosind doar tastatura. Pentru a accesa o pagina cu o descriere simplificata a site-ului - destinata persoanelor cu dizabilitati cognitive si neurologice - va rugam sa urmati acest link.

Consiliul Judetean Bihor

Direcția generală de asistență socială și protecția copilului

Oradea, str.Feldioarei, nr.13, Tel.0359-409285, 0259-476371, E-mail. dgaspcbh@rdsor.ro
Ajută-i pe alții să reușească singuri.
Romana Magyar English
  Francais Deutch
Comisia de Protectie a Copilului
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap
Harta Servicii Sociale
Asistenti maternali profesionisti
Adoptii
Donatii si sponsorizari
Documente spre consultare
Noutăți
Sediul Direcția generală de asistență socială și protecția copilului
Telefonul copilului 0259/983
Telefon
Mareste fontul
Micsoreaza fontul
 
 
 
ISTORIC

In perioada anilor 1990 - 1997 in privinta problemei copiilor "abandonati in institutii", problema mostenita de la vechiul regim comunist, gasirea solutiilor a reprezentat  un proces lent datorita lacunelor societatii in ansamblul ei: centralismul, lipsa serviciilor sociale, legislatie incompatibila cu nevoile reale ale copilului, practicile gresite exercitate de catre adulti fata de copii.
Din anul 1997 s-a demarat un proces de reforma a sistemului de protectie a copilului precum si de schimbare a mentalitatii de lucru in domeniu, proces care continua si in prezent. Astfel s-au restructurat centrele de plasament organizate dupa principii invechite, s-au inchis ori s-au organizat pe module familiale centrele mai mari de 100 de locuri, s-au  dezvoltat servicii noi de tip familial, s-au  format profesionisti pentru lucrul cu copilul.
Incepand cu luna iulie 1997 a luat fiinta Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului Bihor care a functionat ca institutie publica de interes judetean, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Judetean, infiintata prin Hotararea  Consiliului Judetean Bihor nr.17 din 24.06.1997, avand la baza Hotararea Guvernului nr. 205/1997.
In iulie 1998, pe baza protocoalelor incheiate intre Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului, Directia de Sanatate Publica si Inspectoratul Scolar, 4 institutii si o casa de tip familial au fost preluate de institutia noastra: Leaganul de Copii Oradea, Casele de Copii Oradea, Beius si Tinca si Casa de tip Familial  Bratca, cu un numar de 1065 copii.
De asemenea au fost preluate 351 dosare privind plasamentul /incredintarea la familii/rude pana la gradul IV ce se aflau in evidentele Directiei de Munca si Protectie Sociala Bihor.
In conformitate cu H.G. nr. 261/2000 privind  reorganizarea institutiilor, sectiilor de spital si a celorlalte unitati de protectie speciala a copilului, au fost preluate institutiile specifice de la Popesti, Tileagd, fostele sectii de neuropsihiatrie infantila Tinca, Remeti si Bratca, cu un  numar de 545 copii.

Prin H.G. nr.1137/2000 au fost preluate Gradinita cu program prelungit nr.20 - sectia speciala si Gradinita cu program prelungit nr.54 - sectia speciala, cu un numar de 56 copii.

In aprilie 2003 s-a infiintat Directia Judeteana de Asistenta Sociala Bihor, ca institutie publica de interes judetean, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Judetean Bihor, infiintata prin Hotararea Consiliului Judetean nr.23 din 23.04.2003, avand la baza H.G. nr. 90/2003.
Directia Judeteana de Asistenta Sociala a preluat atributiile Inspectoratului de Stat Teritorial pentru Persoanele cu Handicap Bihor, referitoare la plata prestatiilor sociale pentru persoanele cu handicap. De asemenea a coordonat metodologic activitatea Centrului de Ingrijire si Asistenta Ciutelec, Centrului de Ingrijire prin Terapie Ocupationala Cadea si a Centrului de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Cighid.

In cursul anului 2004 functionau doua institutii: Directia Generala Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului Bihor si Directia Judeteana de Asistenta Sociala Bihor, ca institutii publice de interes judetean, cu personalitate juridica, infiintate in baza H.G. nr.205/1997, respectiv H.G. nr.90/2003 in subordinea Consiliului Judetean Bihor si coordonate  de secretarul Consiliului Judetean.

Începând cu anul 2005, prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 73/28.12.2004 s-a înființat Direcţia Generală de Asistenta Sociala şi Protectia Copilului Bihor, prin comasarea celor 2 direcții amintite, ca instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Bihor.
Una dintre realizările Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor a fost reducerea permanentă a numărului de copii din centrele de plasament de tip rezidențial clasic și dezvoltarea de servicii alternative de protecție. Astfel, de la un număr de 1652 copii aflați în 10 centre de plasament de tip rezidențial, în anul 2000, în prezent avem un număr de 172 copii/ tineri în 10 centre de tip rezidențial ( reorganizate in module cu capacitate mică) aflate în structura DGASPC, 119 copii/ tineri în  2 centre externalizate către furnizori de servicii sociale privați, iar 127 copii/ tineri beneficiază de servicii speciale în centre de zi din care 93 provin din sistemul de protecție specială și 34 din familia biologică.

De asemenea, în anul 1998, exista un număr de 12 copii aflați în asistență maternală profesionistă, iar în prezent avem 638 copii care beneficiază de acest serviciu.

În ceea ce privește protecția persoanelor adulte cu handicap, de la 3 centre de îngrijire de tip rezidențial existente în anul 2003, cu un număr de 292 persoane, în prezent avem 11 centre de de tip rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilităţi cu un număr de 323 beneficiari, 3 centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi cu un număr de 33 beneficiari şi 1 centru de tip rezidenţial pentru persoane adulte cu un număr de 50 beneficiari.

Conform Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 219/30.11.2011, privind constatarea încheierii contractelor de furnizare de servicii sociale ca urmare a finalizării procedurii de externalizare la D.G.A.S.P.C. Bihor și Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 243/28.09.2012 privind modificarea și completarea modelelor – cadru ale caietelor de sarcini și a contractului – cadru de furnizare a serviciilor sociale, în perioada 2011 - 2015 au fost externalizate un număr de 15 unități din structura Direcției, din care 13 centre destinate persoanelor adulte cu dizabilități/vârstnice și 2 centre destinate copiilor.
PRINCIPALELE FUNCTII
In vederea realizarii atributiilor prevazute de lege Directia generala indeplineste, in principal, urmatoarele functii:
a) de strategie, prin care asigura elaborarea strategiei de asistenta sociala, a planului de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si a programelor de actiune antisaracie, pe care le supune spre aprobare consiliului judetean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti;
b) de coordonare a activitatilor de asistenta sociala si protectie a copilului la nivelul judetului, respectiv al sectorului municipiului Bucuresti;
c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispozitie;
d) de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si institutiilor care au responsabilitati in domeniul asistentei sociale, cu serviciile publice locale de asistenta sociala, precum si cu reprezentantii societatii civile care desfasoara activitati in domeniu;
e) de executie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la actiunile antisaracie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru solutionarea urgentelor sociale individuale si colective la nivelul judetului, respectiv al sectoarelor municipiului Bucuresti;
f) de reprezentare a consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, pe plan intern şi extern, in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului.
STRATEGIA DIRECŢIEI

Strategia judeteana

Strategia elaborată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor – aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 290/21.12.2012, are în vedere stabilirea liniilor directoare şi a unui cadru instituţional coerent în scopul de a crea, la nivelul judeţului Bihor, un sistem de servicii sociale capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, precum şi să contribuie la creşterea calităţii vieţii persoanei.