Personale cu deficienţă de vedere pot folosi tasta M pentru a accesa meniul de navigatie rapida - acesta le va permite sa acceseze sectiunile cele mai importante ale site-ului folosind doar tastatura. Pentru a accesa o pagina cu o descriere simplificata a site-ului - destinata persoanelor cu dizabilitati cognitive si neurologice - va rugam sa urmati acest link.

Consiliul Judetean Bihor

Direcția generală de asistență socială și protecția copilului

Oradea, str.Feldioarei, nr.13, Tel.0359-409285, 0259-476371, E-mail. dgaspcbh@rdsor.ro
Ajută-i pe alții să reușească singuri.
Romana Magyar English
  Francais Deutch
Comisia de Protectie a Copilului
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap
Harta Servicii Sociale
Asistenti maternali profesionisti
Adoptii
Donatii si sponsorizari
Documente spre consultare
Noutăți
Sediul Direcția generală de asistență socială și protecția copilului
Telefonul copilului 0259/983
Telefon
Mareste fontul
Micsoreaza fontul
 
 
 
COMISIA DE EXPERTIZA A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP Definitii termeni
PREZENTARE C.E.P.H.A

Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate, fara personalitate juridica, al consiliului judetean.

Membrii Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap au fost numiti prin Hotararea Consiliului Judetean Bihor nr. 86/18.07.2006.
Date de contact:
Dr.Feraru Stefania – presedinte le Comisiei, medic specialist expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, tel.  0259/476371 int. 161

Programul Comisiei: joi  12.00 – 14.00

ATRIBUTII C.E.P.H.A

Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap are urmatoarele atributii principale:

- stabileste incadrarea adultului in grad de handicap;
- stabileste, dupa caz, orientarea profesionala a adultului cu handicap;
- stabileste masurile de protectie a adultului cu handicap, in conditiile legii;
- reevalueaza periodic sau la sesizarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor, incadrarea in grad de handicap, orientarea profesionala, precum si celelalte masuri de protectie a adultilor cu handicap;
- revoca sau inlocuieste masura de protectie stabilita, in conditiile legii, daca imprejurarile care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
- solutioneaza cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist.

COMPONENTA C.E.P.H.A

Membrii Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap au fost numiti prin Hotararea Consiliului Judetean Bihor nr. 203/26.11.2010.
Dr.Feraru Stefania-presedinte Comisie, medic specialist expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca.
Membrii:
Dr.Pircioaga Rozalia-medic primar, medicina generala adulti, medic specialist in medicina de urgenta
Cartis Claudia Laura-asistent social
Torjoc Florin-psiholog
Platon Angelica-reprezentant O.N.G.


FUNCTIONARE C.E.P.H.A
Comisia de evaluare desfasoara activitate decizionala in domeniul incadrarii persoanelor adulte in grad de handicap, respectiv in domeniul promovarii drepturilor acestor persoane.

Deciziile comisiei de evaluare se iau, in sedintele legal intrunite, cu votul majoritatii membrilor.
Certificatele de incadrare in grad de handicap si certificatele de orientare profesionala pot fi contestate in maximum 30 de zile de la comunicare, la Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
Contestatiile se depun si se inregistreaza la secretariatul comisiei de evaluare care a eliberat documentul, iar acesta va transmite contestatia si dosarul persoanei in cauza, in termen de 5 zile lucratoare, Comisiei superioare.
Contestatiile se solutioneaza prin decizii emise de Comisia superioara, in termen de 45 de zile lucratoare de la data inregistrarii.
Deciziile Comisiei superioare pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. Cererile adresate instantei de contencios administrativ sunt scutite de taxa judiciara de timbru.
SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXA A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

Actele necesare pentru evaluarea medico-psiho-sociala sunt urmatoarele: Contact

- Cerere tip;
- Actul de identitate in copie si original;
- Ultimul certificat de incadrare in grad de handicap;
- Scrisoare medicala de la medicul de familie - formular tipizat;
- Referat medical de la medicul specialist- formular tipizat;
- Bilete de iesire din spital in copie xerox;
- Ancheta sociala de la primaria de domiciliu- formular tipizat;
- Adeverinta de la locul de munca sau cupon de pensie;
- Investigatii paraclinice ;

Aceste acte pot fi depuse de catre persoana solicitanta sau de membrii familiei la Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
In cazul persoanelor nedeplasabile evaluarea se va efectua de catre membrii Serviciului de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap la domiciliul acestuia.